Archiv pro rubriku: Aktuality

Vyjádření ministra kultury ve věci Hajnišova mlýna

Ministr kultury 8.6.2017 vydal rozhodnutí ve věci tzv. Hajnišova mlýna v Třebechovicích pod Orebem, kterým rozhodnutí ministerstva o prohlášení mlýna za kulturní památku zrušil a vrátil k dalšímu řízení. Konstatoval, že mlýn má vysokou hodnotu architektonickou, historickou a urbanistickou, ovšem technický stav stavebních konstrukcí je velmi špatný až havarijní. Je tak nepochybné, že pro další využití a případnou konverzi bude nutné objekt rozsáhle rekonstruovat. Zároveň však nebylo podle názoru ministra kultury v rozhodnutí ministerstva dostatečně objasněno, zda nutná rekonstrukce nebude vyžadovat doplnění či nahrazení zaniklých či poškozených původních stavebních prvků novodobými replikami v takovém rozsahu, že by rekonstruovaný objekt již nevykazoval památkové hodnoty. Replika památkou být nemůže. Proto uložil ministerstvu se touto stránkou věci znovu důkladně zabývat a řádně ji odůvodnit. Řízení o prohlášení mlýna za kulturní památku tedy pokračuje a mlýn je tak samozřejmě stále pod tzv. předběžnou památkovou ochranou a nelze jej zbourat.