O nás

Jsme občané města Třebechovic pod Orebem a České republiky, kteří ctí poctivou práci, lásku a moudro našich předků.
Věříme, že kulturní a společenskou obnovou budovy Dotřelova mlýna bude oživeno centrum našeho města Třebechovice pod Orebem.

Budova Dotřelova mlýna je nedílnou součástí kultury a dějin města Třebechovice pod Orebem a přilehlé oblasti bývalého Opočenského panství, je součástí s ním spojených řemesel, kvality společenského života, kde se lidé potkávali, je součástí našeho národa. Budova Dotřelova mlýna je součástí života lidí, kteří v něm žili a žijí. Jedny z mnoha, kteří se veřejně vyslovili k zachování budovy Dotřelova mlýna, naleznete i v petičních arších na městském úřadě Třebechovice pod Orebem. Stanoviska a posudky kvalifikovaných odborníků naleznete v záložce “Názory”.

Uvítáme Vaše náměty, pomoc a podklady vztahující se k mlynářství, k řemeslům a s tím spojeného společenského života v této oblasti.
E-mail: info@hajnisuvmlyn.cz
Sociální sítě: Facebook

Možnost informací u:
Bc. Martina Andrysová,
Mgr. Klára Zdechovská,
RNDr. Václav Derner,
Ing. Petr Vinklář,
Marcela Kadlecová,
Ing. Pavel Kopecký.

Financování:
Naše aktivity financujeme částečně z vlastních finančních prostředků, v roce 2016 – 2017 z grantu získaného od Nadace Via.

Vše, co v souvislosti s budovou Dotřelova/Hajnišovým mlýna děláme, děláme ve svém volném čase.