Archiv pro rubriku: Možnosti využití

Do této rubriky může přispět každý. Napište svoji vizi obnovy (případně i financování) mlýna na info@hajnisuvmlyn.cz a my ji zde zveřejníme.
Příspěvky vyjadřují osobní názory a návrhy přispěvatelů. Připomínky a názory k nim můžete vyjádřit v diskusi u každého příspěvku.

Architektonická studie

Návrh a vizualizace je vytvořená Ing. Arch. Janem Mádlíkem v roce 2017. Hrazeno z peněz od Nadace via. Bohužel pan architekt neměl přístup do mlýna a měl velmi omezené podkladové materiály pro zpracování návrhu. Výsledná práce je pouze jedna z mnoha možností, jak budovu mlýna kulturně využít.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stáhnout (PDF, 2.17MB)

Názor a návrh na využití občanem města

Třebechovice pod Orebem byly výjimečné řemeslnické město. Co dům, to řemeslo. Po městě to vonělo- cukráři, pekaři…

Měli bychom se snažit obnovit činorodost města, ne ničit. Co se jednou rozbourá, již se neobnoví. Tak, jak se stává poslední desetiletí s ostatními objekty ve městě. Celý příspěvek

Studie města po demolici mlýna

Studie 1 Studie 2Předkládáme studii města – tzv- studie lokality T5p, která počítá s demolicí Hajnišova mlýna.

Na místě mlýna by nebylo postaveno parkoviště, jak je mylně předkládáno, ale pouhá cesta. Ostatní plochy kolem by byly prázdnou plochou bez jiného využití.

Opravdu musí vést cesta právě místem dnešního mlýna? Nelze najít jiné řešení?

 

CÍLE OBNOVY MLÝNA

Hlavní cíle obnovy budovy:

záchrana historického objektu mlýna, jakožto dominanty města, která k Třebechovicím již dlouhá léta patří a kterou naši předkové s velkým úsilí vybudovali

podpora turistického ruchu města Třebechovice pod Orebem (návštěva dalšího historického objektu města, zajímavá nabídka mlýna lákající k opakované návštěvě turistů)

– podpora dlouhodobějšího pobytu turistů ve městě Třebechovice pod Orebem (udržet co největší počet návštěvníků ve městě, kteří zde aktivně budou trávit svůj volný čas, přinesou do města finanční prostředky a budou se do města vracet)

– dlouhodobá podpora podnikatelů města (restaurace, obchody, služby pro cyklisty, opravy mlýna: klempířství, zámečnictví, výmalba prostor, práce s plynovými kotli, možnost pořádat medicínské konference, bankovní a pedagogická školení, apod.)

přínos finančních prostředků do města (zimní stadión, koupaliště, kulturní programy města, Třebechovické muzeum betlémů, apod.)

podpora cykloturistiky Mikroregionu Třebechovice (možnost přespání pro cykloturisty)

podpora společenského života města Třebechovice pod Orebem (společenské aktivity)

podpora kultury města Třebechovice pod Orebem (kulturní aktivity)

podpora vzdělanosti populace (pořádání republikových i mezinárodních konferencí, kongresů, seminářů, školení v různých oblastech: zdravotnictví, školství, kultura, státní správa aj.)

zviditelnění jména města Třebechovice pod O. (republikově i mezinárodně

podpora úcty k třebechovické historii (příkladem dětem a mládeži, interaktivní místnost třebechovických řemesel)

spolupráce města, TMB, MŠ, ZŠ, ZUŠ a Heldovy městské knihovny

zvýšení zaměstnanosti (recepční, úklid, péče ve stacionáři, terapeuti, …)

VÝCHOZÍ BODY PRO REKONSTRUKCI MLÝNA

VÝCHOZÍ BODY PRO REKONSTRUKCI MLÝNA

1.   Město má strategicky výhodnou polohu

– na rozhraní regionu Hradecko a Orlické hory a Podorlicko

– dobrá dopravní dostupnost

– je součástí cyklostezek

– v Mikroregionu Třebechovicko je řada památek i přírodních atraktivit

– místní muzeum je 2. nejnavštěvovanější muzeum v Královéhradeckém kraji a jeho součástí je jedna z nejznámějších světových památek -» možnost využít této popularity k další propagaci města jako města se zajímavými kulturními a sportovními akcemi a kvalitními službami

2.   Je nutné si uvědomit, co městu chybí

UBYTOVACÍ KAPACITY

– ubytování + zázemí pro významná sportovní utkání (hokejové zápasy, cyklistické závody, vodácké závody, fotbalové zápasy, aj.)

– ubytování pro významné návštěvy (zahraniční osobnosti, známé osobnosti ČR a osobnosti státní správy, aj.)

– ubytování návštěvníků Mikroregionu (cykloturistika, návštěva památek, pěší výlety aj.)

– ubytování školící instituce (škola v přírodě, školení, semináře, aj.)

– ubytování pro studenty dojíždějících na místní střední školy

současný stav:

pension U Kynosů – bývá obsazen, je od centra města hůře dostupný a cenově není pro některé návštěvníky dosažitelný

hotel Bor – spíše jako ubytovna a není úplně vyhovující některým návštěvníkům

3. Dalšímu rozkvětu města by pomohlo

DENNÍ STACIONÁŘ pro seniory

– tzv. školka pro seniory

Pro osoby pečující o staré osoby (např. o své rodiče), které musí navštěvovat zaměstnání a jejich rodiče (nebo jiná starší osoba, o kterou pečují) nemohou nebo nechtějí zůstat sami doma  a nemohou nebo nechtějí být přijati do domova důchodců, by byla zde možnost postarat se o jejich rodiče v denním stacionáři, Vzhledem k navýšení důchodového věku se jeví toto využití budovy jako velmi perspektivní a finančně výhodné.

– provoz terapií (arteterapie, muzikoterapie, apod.), volnočasových aktivit (rukodělné činnosti, apod.)

– ojedinělé v celém Královéhradeckém kraji

 ZÁZEMÍ PRO KONFERENCE, SEMINÁŘE

– s možností ubytování, stravy, kulturního a sportovního vyžití

– místnost pro: konference, přednášky, semináře, kongresy, případně pro menší kulturní a společenské akce

– stohovatelný nábytek

– vybaveno technikou (projektor, ozvučení, apod.)

INTERAKTIVNÍ MÍSTNOST ŘEMESEL MĚSTA

– přehled a ukázky historických řemesel města Třebechovice p. O. s možností si některé fragmenty z činností vyzkoušet)

– určeno především dětem a mládeži

4.  Co je větším přínosem pro město a podnikatele?

Křižovatka málo frekventované silnice a parkoviště s automobily a autobusy znečišťujících ovzduší přímo v centru města

VERSUS

oprava historického mlýna s přínosem zvýšení turistiky a cykloturistiky, zvýšení zaměstnanosti města, finančních příjmů pro město a zdejší podnikatele, kdy všichni z toho budou mít užitek?