Archiv pro rubriku: O mlýně

Historie mlýna

Mlýn stojí v jádru nejstarší historie města – Staré město, tvrziště. Obyvatelé byli zcela závislí na existenci mlýna, byla to vždy jedna z prvních postavených budov osídlené oblasti. A když už bylo upraveno koryto řeky pro mlýnské kolo a na tom místě byly zbudovány základy budovy (až osmimetrové dubové pilíře), již se tyto základy ponechávaly. Vzhledem k těmto skutečnostem lze předpokládat vznik mlýna dříve, nežli je uveden první záznam.

Ve Starých Třebechovicích V. Koleše (1941) je psáno: “Půjdme-li ze Starého města po novém, betonovém, při regulaci Dědiny vystavěném mostě, příjdeme ke mlýnu pana Dotřela, kterýžto mlýn po staletí sluje Panský mlýn a okolí jeho u Panského mlýna, druhdy to panský majetek….” . Celý příspěvek