Archiv autora: administrator

Nové informace k Hajnišovu mlýnu

Na webových stránkách městského úřadu v Třebechovicích pod Orebem se objevila informace o snaze města  nalézt řešení pro budovu bývalého Hajnišova mlýna:


V současné době je vytvářena nová dopravní studie, která řeší bezpečný vjezd do lokality Na Tvrzi a která zároveň nebude podmiňovat úplnou demolici objektu bývalého mlýna. Již první kroky příprav nasvědčují tomu, že nebude nutné zmíněnou budovu odstranit.

V tuto chvíli byly městu oficiálně předloženy dvě nabídky na možné využití budovy. Jednu nabídku předložila nezisková organizace Klíč k tvořivosti, z. ú., která nabízí postarání se o rekonstrukci a financování provozu mlýna s využitím především pro město (kavárna, seminární místnost, výstavní prostory, ubytování pro veřejnost). Další nabídku město obdrželo od stavební akciové společnosti Fato invest, a.s. na odkoupení budovy do svého vlastnictví s tím, že bude ráz objektu (exteriér) zachován a interiér přestavěn na bytové jednotky.

Jelikož verdikt Ministerstva kultury o prohlášení za kulturní památku po podání rozkladu městem dosud není znám, chtějí zastupitelé města využít toto období k hledání dalších možností /investorů/ nabídek, jak s objektem Hajnišova mlýna dále naložit, aby nebyl zatížen rozpočet města. Nabídky lze zasílat na podatelna@mutrebechovice.cz.


Velmi si ceníme kostruktivní snahy nového vedení města o řešení a uklidnění složité situace, která kolem objektu bývalého mlýna vznikla.